Názov projektu:
"Kvalitná komunikácia -  základ cezhraničnej podnikateľskej spolupráce"
"Jó minőségű kommunikáció - határon át ívelő vállalkozások együttműködésének alapja"

so skráteným názvom
"Podnikanie bez hraníc"/„Határmentes vállalkozás"

realizovaného v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce
Maďarská republika - Slovenská republika
2007 - 2013

Magyarország - Szlovákia
Határon Átnyúló Együttműködési Program
2007 - 2013

Hlavný cieľ projektu:
Vytvoriť podmienky pre rozvoj cezhraničnej podnikateľskej spolupráce
predovšetkým na úrovni mikro-, malého a stredného podnikania
a obojsmernej podnikateľskej mobility

Partneri projektu:
Občianske združenie
Slovensko-Maďarské hospodárske fórum
a
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

Aktivity projektu:
Aktivita 1
Výstava cezhraničnej spolupráce Miškovec

Aktivita 2
Deň maďarsko-slovenských hospodárskych kontaktov Miškovec

Aktivita 3
Výstava cezhraničnej spolupráce Spišská Nová Ves

Aktivita 4
Deň slovensko-maďarských hospodárskych kontaktov Spišská Nová Ves

Aktivita 5
„Rukoväť slovensko-maďarského cezhraničného podnikania"
súhrnný informačný a poradenský printový a digitálny materiál

Aktivita 6
„Rukoväť maďarsko-slovenského cezhraničného podnikania"
súhrnný informačný a poradenský printový a digitálny materiál